Monthly Archive: December 2018

31
Dec

Keluh Kesah Di Hadapan TUHAN

Bacaan hari ini: Mazmur 89, Bacaan setahun: Maleakhi “Di manakah kasih setia-Mu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu?” (Mazmur 89:50) Pernahkan Anda merasa […]

30
Dec

Jangan Menyerah, Tuhan Penolongku

Bacaan hari ini: Mazmur 88, Bacaan setahun: Zakharia 13-14 “Ya TUHAN, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau, Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu,sendengkanlah […]

29
Dec

Sion, Kota Allah

Bacaan hari ini: Mazmur 87, Bacaan setahun: Zakharia 9-12 “Tetapi tentang Sion dikatakan: Seorang demi seorang dilahirkan didalamnya, dan Dia, Yang Mahatinggi, menegakkannya.” (Mazmur 87:5) Disebutkan lebih dari 150 kali […]

28
Dec

Allah Penolong Kita

Bacaan hari ini: Mazmur 85-86, Bacaan setahun: Zakharia 5-8 “Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku.” (Mazmur 86:1) Setiap manusia pasti mengalami pergumulan dalam […]

27
Dec

Rindu Akan Rumah Tuhan

Bacaan hari ini: Mazmur 83-84, Bacaan setahun: Zakharia 1-4 “Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN; hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.” (Mazmur 84:3) Dalam masa Perjanjian Lama, rumah […]

26
Dec

Tuhan Mau Melepaskan Umat-Nya

Bacaan hari ini: Mazmur 81-82, Bacaan setahun: Hagai “Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan!” (Mazmur 81:14) Mazmur-Mazmur Asaf ini, pasal 81-82, mengingatkan kepada kita, bagaimana […]

25
Dec

Tuhan Penyelamat Kita

Bacaan hari ini: Mazmur 79-80, Bacaan setahun: Zefanya “Tolonglah kami, ya Allah penyelamatan kami, demi kemuliaan nama-Mu!…” (Mazmur 79:9) Mazmur 79-80 adalah Mazmur yang berlatar belakang keadaan bangsa Yahudi yang […]

24
Dec

Dari Angkatan Ke Angkatan

Bacaan hari ini: Mazmur 78, Bacaan setahun: Habakuk “Yang telah kami dengar dan kami ketahui… kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian […]

23
Dec

Keyakinan Akan Allah

Bacaan hari ini: Mazmur 77, Bacaan setahun: Nahum “Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.” (Mazmur 77:15) Pada kenyataannya baik orang percaya kepada Kristus ataupun […]

22
Dec

Allah, Hakim Yang Adil

Bacaan hari ini: Mazmur 75-76, Bacaan setahun: Mikha 6-7 “Tetapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain…” (Mazmur 75:8) Allah hakim yang adil, inilah tema yang disampaikan […]

1 2 4