Lectio Divina

16
Aug

Tuhan Memenuhi Bait Suci

“Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji TUHAN dengan ucapan: ‘Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.’ Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah TUHAN, […]

15
Aug

Mendirikan Bait Suci

“Salomo mulai mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem di gunung Moria, di mana TUHAN menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus […]

14
Aug

Meminta Hikmat Tuhan

“Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?” (2 Tawarikh 1:10) Bacaan hari […]

13
Aug

Nyanyian Pujian Daud

“Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan…” (1 Tawarikh 29:11) Bacaan hari ini: 1 Tawarikh 29:10-19 | Bacaan setahun: 1 Tawarikh 28-29 1 Tawarikh 29 : 10-19 […]

12
Aug

Panglima Dan Pembesar

“Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan […]

11
Aug

Pelayan Di Rumah Tuhan

“Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap.” (1 Tawarikh 25:1a) Bacaan hari ini: 1 […]

10
Aug

Berjalan Dalam Hikmat Pimpinan Tuhan

“Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan … dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel.” (1 […]

09
Aug

Persiapan Menuju Kejayaan

“Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari TUHAN, Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus TUHAN, Allah, supaya tabut perjanjian TUHAN dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah […]

08
Aug

Mezbah Melawan Tulah

“Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil TUHAN. Maka TUHAN menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran […]

07
Aug

Pertolongan Tuhan

“Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya.” (1 Tawarikh 19:13) Bacaan hari ini: 1 Tawarikh […]

1 2 136