Lectio Divina

06
Dec

Farisi Dan Ahli Taurat Di Sekitar Kita

Bacaan hari ini: Matius 9 | Bacaan setahun: Daniel 4-6 “Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah […]

05
Dec

Mengikut Yesus

Bacaan hari ini: Matius 8 | Bacaan setahun: Daniel 1-3 “Yesus berkata kepadanya: Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” (Matius […]

04
Dec

Kristen Yang Bijaksana

Bacaan hari ini: Matius 7 Bacaan setahun: Yehezkiel 46-48 “Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.” (Matius […]

03
Dec

Berdoa : Relasi Dengan Tuhan

Bacaan hari ini: Matius 6 | Bacaan setahun: Yehezkiel 43-45 “Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka […]

02
Dec

Pedoman Hidup Warga Kerajaan Allah

Bacaan hari ini: Matius 5 | Bacaan setahun: Yehezkiel 41-42   “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” […]

01
Dec

Dijadikan Penjala Manusia

Bacaan hari ini: Matius 4:18-25 | Bacaan setahun: Yehezkiel 38-40   “Yesus berkata kepada mereka: Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” (Matius 4:19) Matius 4 Matius 4 […]

30
Nov

Jumpai Dan Kenali

Bacaan hari ini: Matius 4:1-17 Bacaan setahun: Yehezkiel 36-37 “Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.” (Matius 4:25a) Matius 4 Matius 4 × Pencobaan di padang gurun 1 Maka Yesus dibawa […]

29
Nov

Tampil Beda

Bacaan hari ini: Matius 3 | Bacaan setahun: Yehezkiel 34-35 “Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan: ‘Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!’” (Matius 3:1-2) […]

28
Nov

Tuntunan Tuhan

Bacaan hari ini: Matius 2:13-23 Bacaan setahun: Yehezkiel 31-33 “Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah […]

27
Nov

Hadiah Untuk Tuhan

Bacaan hari ini: Matius 2:1-12 | Bacaan setahun: Yehezkiel 28-30 “Maka masuklah mereka dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya […]

1 2 38